VOL106阿姨Panadol雅第二套写真套图55PPanadol雅爱蜜社

VOL106阿姨Panadol雅第二套写真套图55PPanadol雅爱蜜社

【注】[1]人中者,鼻柱之下,唇之上,穴名水沟。[4]若膝盖离位,向外侧者,则内筋肿大;向内侧者,则筋直腘肿。

仲景云:从口流向四肢者顺,四肢流入口者逆。[5]下七节各一寸二分六厘,共八寸八分二厘。

[2]黄风者,初病雀目,日久瞳变黄色,甚而如金,难治之证也。因循日久,膝肿粗大,上下股胫枯细。

羚羊血五钱 没药五钱 漏芦三钱 红花三钱 大黄二钱 麝香三钱     升麻三钱 白芨五钱 生栀子二钱 甘草二钱 明雄黄五公      共为细末,用高醋熬成膏,敷于顶上。[2]从睛明上行眉头陷者中,攒竹穴也。

 若湿痰化成者,脓色粘白;瘀血化成者,脓色金黄;粘水风湿化成者,脓色稀白如豆汁;汗后余邪化成者,脓色或黄、或黑,稀脓秽臭;以上四证,发在肉厚处可愈,发在骨节及骨空处难痊。凡疔溃后不宜补早,虽见真虚,只可平补,忌用温补之药。

若破痕触冒寒风者,不治。[30]从居□下行髀枢中,侧卧伸下足屈上足取之,环跳穴也。

Leave a Reply